receptie1 webOnze jaarlijkse ledendag vond dit jaar plaats op zaterdag 7 oktober in de UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien. Alle deelnemers waren vol lof over het gevarieerde programma. Een verslagje!

 

De nationale ledendag is intussen een mooie traditie: na Lokeren in 2014, Leuven in 2015, Oudenaarde in 2016, was de Arteveldestad dit jaar de uitvalsbasis. Een frisse en druilerige zaterdagmorgen, dus de ontvangst met ontbijtkoek en verkwikkende koffie/thee werd geapprecieerd.

ontvangst1 webontvangst2 web 

Vooreerst lichtte coördinator Alja Leus drie projecten toe, die het Rodenbachfonds – samen met haar lokale afdelingen – vorm geeft: Doe-markt, Bingotaalspel en ‘Passie voor je buur(t)’-Café. Klik op de linken voor meer info en contacteer ons vrijblijvend als u interesse heeft om samen met het Rodenbachfonds één of meerdere projecten te realiseren!

 

Patrik webVervolgens kwam onze voorzitter, Patrik Vankrunkelsven, aan het woord. Hij blikte terug op de afgelopen maanden, bijvoorbeeld op de verhuis van de Bennesteeg naar de Tennisbaanstraat, die toch wel een zware klus was.

Hij had het ook over een belangrijk project, dat we samen met onder meer de andere cultuurfondsen en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie vzw hebben opgezet: #bibvooriedereen. Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben. Daarom willen we een sterk signaal geven. Vind je het belangrijk dat jouw nieuwe gemeentebestuur ook na 2018 blijft investeren in de bib? Registreer je nu op www.bibvooriedereen.be om op de hoogte te blijven, help ambassadeurs zoeken en teken vanaf 25 januari 2018 het bibcharter. Klik hier voor meer info!

Ook werd het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk aangehaald, dat begin juli door de Vlaamse Regering is bekrachtigd. Het decreet treedt in werking op 1 januari 2018, de nieuwe werkwijze wordt vanaf 1 januari 2021 gehanteerd. Daarmee liggen de bestuurlijke krijtlijnen voor de volgende beleidsperiode vast. Wij zullen niet langer een ‘vereniging’ zijn, maar een ‘sociaal-culturele organisatie’. Vóór 31 december 2019 moeten we ons nieuw beleidsplan indienen. De input van onze lokale afdelingen, de ruggengraat van onze vereniging, zal daarbij cruciaal zijn.

 

Johan webAansluitend gaf prof. dr. Johan De Caluwe toelichting bij het onderzoek ‘De Staat van het Nederlands. Onderzoek, interpretatie, en vooruitblik’. Een ideaal moment, want van zaterdag 7 t.e.m. zaterdag 14 oktober loopt de ‘Week van het Nederlands’.

Welke talen worden in Vlaanderen en Nederland gebruikt in het hoger onderwijs, op het werk, in familiekring, enz. De Nederlandse Taalunie vroeg in 2015 aan het Meertens Instituut in Amsterdam en de Vakgroep Nederlandse taalkunde van de Universiteit Gent om daar een grootschalig onderzoek over op te zetten. Het rapport over dat onderzoek, met alle cijfers en bevindingen, is in het voorjaar van 2017 gepubliceerd als ‘De Staat van het Nederlands’.

Prof. Johan De Caluwe doceert Nederlandse taalkunde aan de UGent en was coördinator voor het Vlaamse luik van het onderzoek. Hij gaf toelichting bij de gegevens in het rapport en ging in op de vraag: kan het Nederlands zich op termijn handhaven onder de toenemende druk van andere talen, en van het Engels in het bijzonder?​ Klik hier voor een samenvatting!

 

Net vóór het programma over de middag reikten we onze tweede ‘Passie voor je buur(t)’-prijs uit. Daarover leest u hier alles!

 

Daarna maakten we twee groepen. Terwijl de ene helft de lunch nam, konden de andere deelnemers met een 3D-bril op een spectaculaire presentatie bekijken. Het leek of we echt in de ruimte zweefden, tussen de planeten. Ingewikkelde principes werden ons aanschouwelijk toegelicht. Afwachten of die kometen en planetoïden ons in de toekomst effectief bereiken en of ze de aardbol voor een klein of groot deel zullen verwoesten…

 

Walter webWalter De Keyser had het vervolgens in zijn lezing over de impact van de klimaatwijzigingen op ons dagelijks leven. Verdwijnen er inderdaad vissen uit de Noordzee, wat is de politieke en economische impact op Vlaams, Europees en mondiaal niveau, heeft de klimaatwijziging gevolgen voor onze gezondheid, en voor onze economie? Armand Pien had het bij het rechte eind. De hoofdrol in het klimaatverhaal is weggelegd voor de straalstroom. En de grote boosdoeners zijn fossiele brandstoffen. Zo werd meteen duidelijk welke rol we kunnen zelf kunnen spelen om ons steentje bij te dragen.

 

Na de theorie was het tijd voor de praktijk! We verlieten het auditorium en bezochten in groepjes drie unieke locaties in de Oude Sterrenwacht van de UGent in het statige Plateau-Rozier gebouw. Ze werd in 1996 heropend voor het publiek als UGent-Volkssterrenwacht Armand Pien.

weerstation webDe Volkssterrenwacht beschikt over een volautomatisch weerstation waar de weerparameters continu gemeten en geregistreerd worden. Deze metingen worden via hun website ter beschikking gesteld. Zo kan iedereen het weer in Gent op de voet volgen. We kwamen te weten hoe deze toestellen werken, en hoe weerkaarten en weersvoorspellingen tot stand komen. In de moderne, kleine koepel staat een computergestuurde telescoop. De grote koepel, met een authentieke lenzenkijker van 1880 (!) is het paradepaardje van de Volkssterrenwacht. Door het slechte weer viel er helaas weinig te aanschouwen… Trouwens, de Volkssterrenwacht organiseert doorheen het jaar boeiende activiteiten.

weerstation foto Pien webkleine koepel webgrote koepel web

 

Uiteraard sloten we af met een gezellige receptie! Traditiegetrouw verlootte onze sponsor VNZ een ballonvaart! Waarvoor dank!

receptie1 webreceptie2 webballonvaart web