varia 063Piet Lamberts bracht op donderdag 30 maart in De Blauwput te Leuven zijn multimediale presentatie over de bekende cyclus van vier opera's van Richard Wagner.

 

 

 

Met film, muziek, foto's en woord besteedde hij aandacht aan het verhaal, de muzikale structuur en de filosofie die aan ‘Der Ring des Nibelungen’ ten grondslag liggen. Mits enige overdrijving zou men kunnen stellen dat het werk van Wagner een handboek politieke filosofie is maar dan op muziek gezet met muzikale leidmotieven.

Deze activiteit, die werd georganiseerd in het kader van de Seniorenacademie Rodenbachfonds-Vl@s, kende een mooie opkomst (ondanks de stralende zon buiten en de bijgevolg niet optimaal te verduisteren zaal...)!

 

Piet Lamberts Van Assche studeerde rechten, economische wetenschappen en filosofie aan de KUleuven. Hij werkte 13 jaar in de privésector en geeft sinds 1999 les aan Thomas More (voorheen Katholieke Hogeschool Kempen) , campussen Turnhout en Geel. Hij heeft een passie voor geschiedenis en kunst. Tijdens zijn studententijd leerde hij Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner kennen. Deze liet hem sindsdien niet meer los.

Wil u dat Piet Lamberts zijn presentatie ook in uw buurt brengt? Klik hier voor alle info! Klik hier voor info over zijn andere voorstellingen!

 

varia 059

varia 060

varia 062

varia 064

varia 065

varia 067