Kompassie4Tijdens de wandeling 'Passie zonder kompassie', die we op vrijdag 22 juli 2016 in Gent organiseerden, ontmoetten we een aantal mensen met een functiebeperking, die ons op een hoogstpersoonlijke manier vertellen over wat hen passioneert: muziek, poëzie, theater, schilderen, koken… Lees hier het aangrijpende relaas van deelnemers Magda Van Mulders en Ludo Saenen (van onze lokale afdeling Vlaamse Kring Kontich).

actieplan vrijwilligerswerkEen beter statuut voor de vrijwilliger, minder administratieve regels en rompslomp en een betere ondersteuning. Dat zijn de drie belangrijkste elementen van het actieplan voor vrijwilligers dat de Vlaamse Regering op vrijdag 8 juli heeft goedgekeurd. Bedoeling: een verbeterde omgeving en ondersteuning van het vrijwilligerswerk tot stand brengen en vrijwilligers meer waardering en ondersteuning laten genieten. Lees hier het nieuwsbericht van onze belangenbehartiger FOV (federatie sociaal-cultureel werk).

UGentSpreekt u Nederlands? En zo ja, waar, wanneer en met wie doet u dat? En wanneer u geen Nederlands spreekt, welke taal of talen spreekt u dan wel? En met wie? Dat zijn allemaal dingen die de Universiteit Gent en het Meertens Instituut Amsterdam te weten willen komen met de enquête ‘Staat van het Nederlands’.

Focus WTVHerbekijk hier de reportage in het nieuws van Focus/WTV van donderdag 21 juli 2016 (vanaf 8min 40sec) over onze project Geraakt door de oorlog, meer bepaald over het kunstwerk 'In Flanders Fields'. Nog tot half september in de IJzertoren te Diksmuide!

Vredesfietseling 40ste editieDit jaar blaast de Vredesfietseling, met VOS Vlaamse Vredesvereniging en Aan de IJzer als partners, maar liefst 40 kaarsjes uit! Er wordt op 18 augustus gestart in Leuven en er zijn stops in o.a. Kortrijk, Poperinge en Oostduinkerke. Het Rodenbachfonds beveelt deze fietstocht voor 'Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid' graag aan!