andemoorHet Verbond van Vlaamse Academici verkoos An De Moor tot Academica van het Jaar. Het Rodenbachfonds feliciteert An De Moor, die in 2012 de tweejaarlijkse Frans Drijversprijs kreeg van onze lokale afdeling Vlaanderen Morgen Rotselaar (zie foto).

ADVNTer gelegenheid van Erfgoeddag nodigt het ADVN iedereen uit om een kijkje te komen nemen naar de tentoonstelling 'Met Vlaamse zegen'. Archief en beeldmateriaal vertellen meer over de levensrituelen bij geboorte, huwelijk en overlijden in de Vlaamse beweging. We bevelen deze tentoonstelling graag aan. Ze is daarna nog t.e.m. 24 juni te bezichtigen.

Groote oorlog kinderogen 1Het winnende project, dat 14 klassen van de derde graad lager onderwijs in staat stelde om WOI te verkennen en hun bevindingen te presenteren via een animatiefilm, kan ook nog de publieksprijs winnen. Stemmen kan hier tot zondag 15 mei 2016. We nemen de film uiteraard op in het aanbod van ons project ‘Geraakt door de oorlog’.

OVV 50 jaar deel 2Het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen, waartoe ook het Rodenbachfonds behoort, bestaat 50 jaar. Naar aanleiding daarvan wordt op zaterdag 21 mei 2016 een symposium georganiseerd aan de VUB te Brussel.

lezing4In het kader van ons project Geraakt door de oorlog programmeren we tussen 2014 en 2018 verschillende activiteiten rond het thema 'herdenking WOI'. Op donderdagnamiddag 17 maart 2016 zakten ruim 30 geïnteresseerden af naar ons secretariaat in Dilbeek voor de boeiende lezing 'De werkelijke menselijke en economische impact van de Groote oorlog in ons land' van Hendrik Ceulemans. De voordracht, die ook kaderde in de Seniorenacademie van Rodenbachfonds en Vl@s, wordt opgenomen in ons aanbod.