Het Rodenbachfonds reikt, meestal in samenwerking met een andere vereniging, ieder jaar enkele prijzen uit:

 

TORENWACHTERSPRIJS

De Torenwachtersprijs, die sinds 1985 jaarlijks wordt uitgereikt, is een initiatief van de Dr. Jozef Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg en Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen.

Deze symbolische prijs is een eerder bescheiden, maar daarom niet minder verdienstelijke uiting van aandacht en waardering van de sociaal-culturele wereld. Aan de prijs is een bronzen beeldje verbonden, dat een torenwachter van het Gentse Belfort voorstelt en symbool staat voor vastberadenheid en volharding.

 

FRANS DRIJVERSPRIJS

De Frans Drijversprijs, die sinds 1996 tweejaarlijks wordt toegekend aan voor Vlaanderen bijzonder verdienstelijke personen, is een initiatief van Vlaanderen Vlaanderen Morgen Rotselaar en geniet de steun van het Rodenbachfonds.

De prijs werd genoemd naar de sociaal bewogen Vlaams priester Frans Drijvers. We willen een Vlaming voor zijn of haar bijdrage en inspanningen die tot bijzondere resultaten hebben geleid - door de aard of de aanhoudende spanning van de activiteit, en voor zover zij Vlaanderen te nutte zijn - duidelijk in het licht stellen. Deze prijs is een prijs voor idealisten. Er is geen enkel financieel voordeel aan verbonden.

Het is een mooi bronzen beeldje van Frans Drijvers. In een oorkonde wordt aan de laureaat de eretitel van ‘Verdienstelijk werker voor Vlaanderen’ toegekend. De namen van de laureaten worden in een register chronologisch opgetekend en genummerd.

De laureaten tot nu toe zijn Lionel Vandenberghe (1996), Richard Celis (1998), Lieve Gevers (2000), Gaston Durnez (2002), Frans-Jos Verdoodt (2004), Willy Kuijpers (2006), Leen Van Dijck (2008) en Bart Maddens (2010), An De Moor (2012), Ludo Simons (2014) en Katlijne Van der Stighelen (2016).

Bezoek de website over onder andere de Frans Drijversprijs!

 

DR. FERDINAND SNELLAERTPRIJS

De Dr. Ferdinand Snellaertprijs wordt sinds 1977 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA). Sinds 2014 gebeurt dat in samenwerking met het Rodenbachfonds.

Er wordt telkens een auteur bekroond, met nadruk op literair talent en verbondenheid met de volksnationale gedachte. De prijs wordt afwisselend toegekend voor fictie en non-fictie.

Laureaten:

2014: Gerard Vekeman

Vekeman

2015: Armand Van Nimmen

Armand

 

WILDEMANPRIJS

De Wildemanprijs wordt sinds 2012 tweejaarlijks uitgereikt op initiatief van Rodenbachfonds West-Vlaanderen.

Daarmee willen we een toonaangevende en verdienstelijke Vlaming, groep of onderneming belonen met een schaalmodel van de Wildeman, het beeldje dat bovenop het stadhuis staat en verwijst naar de vroegere praktijk van loden Wildemannetjes, die aan lakens werden gehangen om de echtheid ervan te controleren.

Laureaten:

2012: regisseur Jan Verheyen

Verheyen

2014 : Jenny Vanlerberghe

Jenny

2016: kunstenaar Isidoor Goddeeris

Goddeeris